Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

01/05/2024

HET NOORDLICHT DIVIDEND 2024

Wil je weten hoe het dividend bepaald wordt en hoe het zit met de roerende voorheffing? Lees meer

03/04/2024

Word mee eigenaar van zonnepanelen in Kampenhout

Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort zonnepanelen op de gemeentelijke loods (Neerstraat) en op woonzorgcentrum Molenstee (tweede fase). Daarnaast loopt nog een studie voor een derde gebouw. Als inwoner van Kampenhout kan je mee investeren in die zonnepanelen. Noordlicht organiseert daarover infoavonden op 29 en 30 april. Lees meer

21/03/2024

Coöperatieve groene stroom – waar komt ze vandaan?

Burgerenergie? Dat is samen energie maken, delen en besparen! Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant