Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

10/08/2022

Tot 445 miljoen euro voor burgerparticipatie op zee

De energiecoöperatie SeaCoop wil de komende jaren een belang van 20 procent verwerven in alle nieuw te bouwen windparken op zee. De initiatiefnemers rekenen erop dat ze tot 445 miljoen euro kunnen ophalen bij Belgische coöperanten. SeaCoop is een initiatief van 33 Belgische lokale energiecoöperaties, die samen goed zijn voor bijna 100.000 leden. Het zijn allemaal Rescoops, coöperaties die niet louter investeren in energie voor een financieel rendement, maar die de leden ook voordelen bieden. Lees meer

02/08/2022

Burgercoöperatie Noordlicht financiert 28 zonnepanelen op dak van GBS 't Mierken

Sinds 4 juli liggen er 28 zonnepanelen op de gebouwen van gemeentelijke basisschool 't Mierken in Beigem. Die zonnepanelen zullen de school van groene energie voorzien of - beter gezegd - van burgerenergie. Het is immers burgercoöperatie Noordlicht die de investering financiert. Lees meer

18/06/2022

Belgische burgerenergiecoöperaties dingen mee naar de windmolens op de Noordzee

In deze tijden van energiecrisis heeft één model bewezen dat het zowel voor prijsstabiliteit als voor duurzame lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie kan zorgen, namelijk het model waarbij burgers eigenaar worden van de productie. Ter gelegenheid van Global Wind Day werd op 15 juni de oprichting aangekondigd van Seacoop cv, de overkoepelende coöperatie van alle 20 Vlaamse, 12 Waalse en 1 Brusselse energiecoöperaties. Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant