Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

07/07/2023

Schenking aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied

Tijdens onze Algemene Vergadering begin juni beslisten we om 500 € te schenken aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied. Dit jaar viel onze keuze op de “Fietsbieb” in Vilvoorde, een initiatief dat al aanwezig is in een 90-tal steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel, en onlangs ook van start ging in Vilvoorde. Lees meer

02/07/2023

Meer windturbines in burgerhanden

Op Wereldwinddag 15 juni 2023 stellen REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset. Vlaanderen vast dat slechts 4% van de windturbines in Vlaanderen in burgerhanden is. In Nederland hebben burgers sinds 2019 het recht om tot 50% rechtstreeks te participeren in windprojecten op land. Daarom hebben de drie partners een verzoekschrift overhandigd aan de Vlaamse regering, met de vraag om dat ook in Vlaanderen decretaal te verankeren. Lees meer

22/04/2023

Persbericht: De federale regering wil een aanzienlijke burgerparticipatie in offshore windenergie – SeaCoop maakt er werk van

Met deze beslissing is België wat betreft offshore koploper in Europa voor het implementeren van de Europese Directieven rond Hernieuwbare Energiegemeenschappen. SeaCoop en alle coöperaties aangesloten bij de REScoop-federaties juichen deze beslissing toe en onderstrepen de innovatieve visie van de Belgische federale overheid. Het is een primeur in Europa, zo niet wereldwijd, dat een regering burgerparticipatie voor grote offshore windparken aanmoedigt via hernieuwbare energiegemeenschappen. Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant