Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers wil samenbrengen om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie, energiebesparing en rationaal energieverbruik, en zo bij te dragen tot een vermindering van de broeikasgassen.

Lees meer over Noordlicht

Projecten

Noordlicht investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. De focus ligt initieel op het installeren van zonnepanelen op grote daken maar achter de schermen werken we ook aan windprojecten, waterkracht en elektrische deelmobiliteit!

Ontdek onze projecten

Hoe doe je mee?

Een coöperatieve draait op vrijwilligers die hun tijd, energie en competenties ter beschikking stellen van de onderneming. Om te voldoen aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen van een coöperatieve vennootschap hebben we nood aan een brede waaier van competenties.

Doe mee!

Zet je mee in voor de energietransitie!

Nieuws

26/02/2024

10.000 zonnepanelen voor het militair kwartier Majoor Housiau in Peutie

Het is niet makkelijk plaats te vinden voor grote PV-installaties in de dichtbevolkte Noordrand. Landbouwgronden en natuurgebieden laten wij buiten beschouwing, maar gelukkig is daar het ministerie van Defensie dat in Peutie een uitgestrekt militair domein bezit en er 10.000 zonnepanelen wil plaatsen op de daken van de kazerne Majoor Housiau. Zij deed een beroep gedaan op onze collega's van Ecopower en Pajopower. Deze laatste heeft Noordlicht gevraagd om samen met hen hen het geld op te halen! Lees meer

25/02/2024

Nieuwe laadpalen in Asse

In 2023 werden aan het nieuwe politiecommissariaat van politiezone AMOW 4 laadpalen in gebruik genomen. Onder meer de wijkagent en patrouille dierenwelzijn kreeg recent een elektrisch voertuig. Via deze laadpalen zullen de elektrische wagens van het politiekorps opgeladen kunnen worden met groene energie geproduceerd door zonnepanelen op het dak van het commissariaat. De laadpalen zelf werden geleverd door Noordlicht. Lees meer

12/12/2023

Nieuw project – kapitaalsoproep 1,1 miljoen euro – verhoging maximaal aantal aandelen

Na Londerzeel volgt er nog een groot project op de gebouwen van het militair kwartier ‘Majoor Housiau’ in Peutie waar we in investeren samen met Ecopower en Pajopower. Dit gaat over een zeer grote installatie ter grootte van 4760 kWp – goed om het gebruik van 1210 gemiddelde zinnen af te dekken. Om dit te financieren vanuit Noordlicht, gaan we hier vanaf 12 december een kapitaal van 1,1 miljoen euro voor ophalen (inclusief de resterende kapitaalbehoefte voor Londerzeel). Lees meer

Meewerken aan een duurzame noordrand?

Word coöperant