26 Feb 2024

10.000 zonnepanelen voor het militair kwartier Majoor Housiau in Peutie

Het is niet altijd makkelijk plaats te vinden voor grote PV-installaties in de dichtbevolkte Noordrand. Landbouwgronden en natuurgebieden laten wij liever buiten beschouwing, maar gelukkig is daar het ministerie van Defensie dat in Peutie een uitgestrekt militair domein bezit en er 10.000 zonnepanelen wil plaatsen op de daken van de kazerne Majoor Housiau.

Defensie heeft hiervoor een beroep gedaan op onze collega-burgerenergiecoöperaties Ecopower en Pajopower. Deze laatste heeft Noordlicht gevraagd om samen met hen het benodige kapitaal op te halen.

Dit wordt ons grootste project tot nu toe. We hopen een kwart van de totale investering voor ons te kunnen nemen. De vennoten van Noordlicht kunnen hiervoor intekenen op de kapitaalsoproep, net zoals alle inwoners van Peutie en omstreken, de medewerkers van het ministerie van Defensie in onze regio en het civiel en militair personeel van de Kazerne.

Defensie zal gedurende vijftien jaar het grootste deel van de duurzame zonnestroom ter plaatse afnemen aan een voordelig tarief, het overige deel wordt geïnjecteerd in het net en geleverd aan de vennoten van Pajopower, Ecopower en dus ook Noordlicht (via Ecopower).

De verwachte jaarlijkse productie komt overeen met het totale verbruik van ongeveer 1.210 gemiddelde Vlaamse huishoudens. Dankzij deze zonnepanelen zorgen Defensie, PajoPower ,  Ecopower èn Noordlicht jaarlijks voor 1.500 ton CO2-besparing.

Dit project werd gefaciliteerd door het VEB (Vlaams Energiebedrijf), dat een raamcontract uitwerkte voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Het ministerie van Defensie maakt gebruik van dit raamcontract en kan zo de zonnepanelen plaatsen zonder eigen aanbesteding of investering.

Ik doe mee!!