Projecten

De missie van Noordlicht is duidelijk: wij streven naar een reductie van uitstoot van broeikasgassen op ons grondgebied. Die uitstoot is hoofdzakelijk afkomstig van energieverbruik en -opwekking. Daarom streven we naar een meer efficiënt energieverbruik én de opwekking van energie via hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en waterkracht.

Zon

De zon schijnt overal en voor iedereen dus waarom er geen energie uithalen?! Vandaag is investeren in zonnepanelen voordelig voor de portefeuille en voor het milieu. Op korte termijn mikt Noordlicht vooral op installatie van zonnepanelen op gebouwen van de lokale gemeenschap (scholen, overheidsgebouwen, woonzorgcentra, sportinfrastructuur, etc.), en bedrijfsgebouwen. Zodra de wettelijke beperkingen ten aanzien van appartementsgebouwen worden opgeheven komen ook die in aanmerking voor zonnedaken met burgerparticipatie. Al reeds lang vóór de oprichting van Noordlicht zijn we begonnen met het opzoeken van interessante locaties in de noordrand om zonnepanelen te installeren. Ons eerste projecten zijn gerealiseerd in Zaventem, Londerzeel, Opwijk, KampenhoutWolvertem en Grimbergen. Recent zijn daar nu 5 nieuwe installaties bijgekomen in Londerzeel en een nieuwe installatie op de Gemeentelijke Loods in Kampenhout!
De technische gegevens van deze projecten vind U in deze lijst.
 

Wind

De aanwezigheid van de luchthaven in Zaventem en de grote bevolkingsdichtheid maken de ontwikkelingen van windprojecten in onze regio niet evident. Desondanks zoeken we actief naar concrete mogelijkheden en leren we bij van de ervaring van andere energiecoöperaties. Het realiseren van een windproject duurt namelijk zeer lang omwille van de vereiste vergunningen en dergelijke. Daarbij is het cruciaal is om een draagvlak te creëren bij alle betrokkenen: buurtbewoners, bedrijven, lokale overheden, natuurverenigingen en andere.

Water

België is een plat land maar met veel neerslag. Het potentieel aan waterkracht is misschien niet zo groot als in Noorwegen maar lokaal zijn wel degelijk waterlopen waar we energie kunnen opwekken. Het voordeel is ook dat deze productie doorgaans zeer continu, betrouwbaar en voorspelbaar gebeurt! Een voorbeeld is de Maalbeek in Grimbergen. De Oyenbrugmolen, in zijn huidige vorm reeds gebouwd in 1623, heeft het potentieel om lokaal waterkracht om te zetten in energie in de vorm van elektriciteit of voor het aanstuwen van een molen voor het vermalen van graan.

Mobiliteit

Een groot deel van onze uitstoot gebeurt via ons vervoer. Noordlicht wil daarom ook inzetten op emissiearme vormen van transport zoals bvb. elektrische fietsen, auto’s en deelmobiliteit. Door het plaatsen van elektrische laadpalen of te investeren in een elektrische deelfietsen- of wagens kan de bevolking aangemoedigd worden om deze vormen van mobiliteit te gebruiken.

Energiebesparing

Een logische en belangrijke manier om onze uitstoot te doen dalen is door het energieverbruik te laten dalen. De grootste winsten hier zitten in het energieverbruik van onze gebouwen via voornamelijk verwarming maar ook elektriciteitsverbruik. Zo kan Noordlicht bijvoorbeeld investeren in het aankopen van LED verlichting in sporthallen of andere grotere gebouwen of zelfs voor de straatverlichting. Daarnaast loopt Vlaanderen enorm achter in het renoveren en isoleren van zijn woningen wat al aanduidt dat dit geen gemakkelijke sector is om te investeren. Samen met de andere energiecoöperaties wordt echter aan een model gewerkt om ook in deze sector actief te zijn.