Wat is Noordlicht?

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Zo wekken we samen onze eigen propere energie op en dragen we bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Als coöperatie voeren we economische activiteiten uit, en gebruiken die om doelstellingen op ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren. Door lokaal burgers te laten investeren in hernieuwbare energie, zullen de winsten hiervan ook terugvloeien naar de lokale economie. Het maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van onze winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Noordlicht is lid van Rescoop Vlaanderen.