Veelgestelde vragen

 1. De activiteiten en structuur van Noordlicht
 2. Coöperant worden van Noordlicht

De activiteiten en structuur van Noordlicht

Wat is de missie van Noordlicht ?

Noordlicht heeft als missie een bijdrage te leveren tot een duurzame wereld waarin mens en milieu met elkaar in evenwicht zijn. Dit wil zeggen dat we streven naar een herstelling van het onevenwicht waarin ons klimaat zich bevindt en tegelijkertijd de groeiende menselijke ongelijkheid willen remmen. Bij deze brede missie vormen de internationaal aanvaarde Sustainable Development Goals een leidraad.

Teneinde de missie te realiseren wil Noordlicht concreet projecten ontwikkelen die actief de uitstoot van broeikasgassen binnen de eigen regio en daarbuiten terugdringen en uiteindelijk naar nul herleiden. Concreet doen we dit door te investeren in projecten rond rationeel en efficiënt energiegebruik en rond productie van hernieuwbare energie. Daarbij willen we, door gebruik te maken van het coöperatief model, zoveel mogelijk burgers van de regio betrekken in deze projecten: als vennoot, vrijwilliger, als betrokkenen bij het project (klant, leverancier, buur, ...). Bovendien wil Noordlicht waar mogelijk haar winsten d.m.v. sociaal verantwoorde projecten laten terugstromen naar de lokale gemeenschap.. Noordlicht onderschrijft en gebruikt hierbij als leidraad de ICA waarden: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Waarom is Noordlicht een cv?

Noordlicht is een cv, een Coöperatieve Vennootschap. Deze bedrijfsvorm is gekozen omwille van zijn democratisch karakter, maar ook omdat hij toelaat om op eenvoudige manier bijkomende aandelen uit te geven en zo het kapitaal te verhogen. Bovendien respecteert Noordlicht de voorwaarden van een erkende coöperatie en van een sociale onderneming. De aanvraag voor deze erkenningen is ingediend bij de FOD economie. Wat deze voorwaarden zijn vind je hier.

Waar is Noordlicht actief?

Noordlicht wil voornamelijk actief zijn maar limiteert zich niet tot de volgende gemeenten gelegen in de noordrand van Brussel:

 • Asse
 • Grimbergen
 • Kampenhout
 • Londerzeel
 • Machelen
 • Meise
 • Merchtem
 • Opwijk
 • Steenokkerzeel
 • Vilvoorde
 • Wemmel
 • Zaventem

Noordlicht wil zoveel mogelijk samenwerken met andere coöperaties aan de rand van het bovenvermelde gebied alsook daarbuiten. Noordlicht sluit zich om deze reden dan ook aan bij de koepel van energiecoöperaties Rescoop Vlaanderen vzw. Het is niet uitgesloten dat Noordlicht zich aansluit bij andere organisaties als dit past in de vooropgestelde doelen.

Coöperant worden van Noordlicht

Wanneer wordt de vennootschap opgericht?

De vennootschap is op 11 december 2019 opgericht.

Wanneer is het mogelijk om aandelen te kopen?

Vanaf 12 december 2019 is het mogelijk geworden om een aandeel te kopen. Een aandeel kost 250 €, bij aanvang zal het mogelijk zijn om maximaal 4 aandelen te kopen (we willen namelijk aan zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om coöperant te worden).
Schrijf je in als coöperant via https://www.noordlicht.be/doe-mee/word-cooperant.html.

Zal de tax shelter voor startende bedrijven gelden voor deze aandelen?

De tax shelter zal enkel gelden op de eerste 1000 aandelen (dus de eerste 250 000€ kapitaal die Noordlicht ophaalt). Noordlicht wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij haar activiteiten, en heeft daarom liever 250 aandeelhouders die elk gemiddeld 1000 € inleggen dan 50 aandeelhouders die elk 5000 € investeren. Daarom zal bij aanvang van de coöperatie de inschrijving beperkt worden tot 4 aandelen van 250 €. Meer informatie vind je op de website van FOD Financiën.

Is het ook mogelijk om als rechtspersoon aandelen te kopen?

Ook rechtspersonen kunnen aandelen kopen.

Kan ik als bedrijf ook genieten van de tax shelter?

Neen, de tax shelter geldt voor de investering van particulieren in startende ondernemingen.

Hoeveel fiscaal voordeel geniet ik door de tax shelter?

Indien je aandelen deel uitmaken van de eerste 1000, zal je als particulier genieten van de tax shelter. Hiermee kan je 45 % van je inleg fiscaal recupereren.

Wat moet ik doen om te genieten van de tax shelter?

Indien jouw aandelen hiervoor in aanmerking komen (zie boven), ontvang je van ons een fiscaal attest dat de verwerving van de aandelen bevestigt. We versturen dit attest gedurende 4 jaar, daarna heb je recht op het volledige fiscale voordeel. De statuten van Noordlicht bepalen overigens dat je de aandelen de eerste 5 jaar niet kan verkopen.

Zijn er risico’s verbonden aan deze investering

Ja, door in te schrijven koop je aandelen in een bedrijf. Het betreft dus risicokapitaal. Wij gaan uiteraard heel zorgvuldig te werk in de selectie van onze projecten. We willen dat onze projecten een positieve impact hebben op het klimaat èn dat ze economisch rendabel zijn. Dat neemt niet weg dat onze activiteit risico’s met zich meebrengt, en dat deze risico’s gedragen worden door de coöperanten.

Kan ik mijn aandelen verkopen?

De aandelen die je koopt, kan je ten vroegste na 5 jaar verkopen. Dit laat ons toe te bouwen op een solide financiële basis die op lange termijn gegarandeerd blijft.

Wat zal de waarde van de aandelen bij verkoop zijn?

In tegenstelling tot aandelen in gewone vennootschappen, zal je aandeel hier nooit meer waard worden dan je initieële inleg. Jaarlijks zal op de Algemene Vergadering vastgelegd worden (en dit op basis van de balans) aan welke prijs de coöperatie het aandeel kan terugkopen. Als alles goed gaat zal dit 250 € zijn, maar indien er doorheen de jaren een gecumuleerd verlies zou ontstaan, kan dit minder zijn.

Welk dividend gaat Noordlicht uitkeren?

Dat hangt uiteraard af van onze financiële resultaten èn van de beslissingen van de Algemene vergadering over de bestemming van de winst. Weet wel dat het dividend nooit meer dan 6% mag zijn (wettelijke beperking).

Ik heb al aandelen van Noordlicht, kan ik er nog bijkopen?

Op elk moment zal het aantal aandelen dat een (rechts)persoon maximaal mag bezitten beperkt worden. We doen dit omdat we zoveel mogelijk mensen willen betrekken in onze inspanningen. Bij aanvang van Noordlicht hebben we dit beperkt tot 4 aandelen. Als je nu 2 aandelen bezit, kan je dus nog maximaal 2 aandelen bijkopen. Indien we deze limiet verhogen (bijvoorbeeld omdat we een groot nieuw project hebben getekend) dan maken we dit bekend, en kan je beslissen om al dan niet aandelen in Noordlicht bij te kopen.

Ik woon niet in de regio van Noordlicht, kan ik aandelen kopen?

Iedereen is welkom om aandelen te kopen bij Noordlicht. Bij de uitvoering van specifieke projecten zullen we voornamelijk de lokale bevolking aanspreken om te investeren in lijn met de missie en visie van Noordlicht.