27 Jan 2020

Nergens zo weinig zonnepanelen als in de noordrand

Geen provincie oogst zo weinig energie uit de zon als de onze. Cijfers van het Vlaams Energieagentschap van vorig jaar liegen er niet om. De provincie Vlaams-brabant telt 50 PV installaties per duizend inwoners, de dertien gemeenten in ons werkingsgebied slechts 41, half zoveel als de 78 van koploper Limburg.

Het aantal installaties per inwoner zegt op zich niet alles, er zijn grote en kleine installaties, toch geeft het geïnstalleerd vermogen per inwoner een zelfde beeld: 239 W per inwoner in de noordrand, bijna een derde van de 754 W per inwoner in Limburg.

Een deel van de noordrand is stedelijk gebied, wat het povere resultaat deels verklaart, maar wij kunnen er ook samen wat aan doen en alvast met dat goede voornemen beginnen aan dit nieuwe jaar. Noordlicht is er klaar voor.

Tom Bosserez uit Humbeek is wetenschapper aan de KU Leuven. Hij doet er onderzoek naar de productie van waterstof uit zonlicht en lucht. Als toemaatje is hij ook nog voorzitter van Noordlicht:”We vinden het vandaag zo vanzelfsprekend om fossiele olie en gas te importeren uit het buitenland. Door op coöperatieve wijze te investeren zal de volgende generatie het vanzelfsprekend vinden dat we onze eigen, hernieuwbare energie opwekken en er zelf de voordelen uithalen.”