07 Jul 2023

Schenking aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied

Tijdens onze Algemene Vergadering begin juni beslisten we om 500 € te schenken aan een sociaal initiatief in ons werkingsgebied. Dit jaar viel onze keuze op de “Fietsbieb” in Vilvoorde, een initiatief dat al aanwezig is in een 90-tal steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel, en onlangs ook van start ging in Vilvoorde. Het project wordt initieel getrokken/begeleid door SAAMO, en zal uiteindelijk enkel draaien op vrijwilligers. De fietsbieb is een initiatief waarbij kinderfietsen voor amper 20 € per jaar worden uitgeleend aan wie zelf geen kinderfiets kan of wil kopen. Naast de fietsbieb is er een fietslabo waar vrijwilligers fietsen repareren of mensen leren om zelf aan hun fiets te werken.

https://www.facebook.com/fietsbiebvilvoorde