05 Nov 2020

Noordlicht plaatst zonnepanelen op de Kouterschool in Londerzeel

Minder dan een jaar na haar oprichting pakt burgercoöperatie Noordlicht uit met zijn derde project. Er waren al geruime tijd gesprekken aan de gang met de Gemeente Londerzeel in het kader van het gemeentelijk klimaatactieplan, en uiteindelijk viel de keuze op het dak van de gemeentelijke basisschool op de Kouterbaan in deelgemeente Malderen.

De installatie zal 38 PV-panelen omvatten en heeft een vermogen van 14 kWp. Daarmee wordt 40% van het elektriciteitsverbruik geproduceerd, evenveel als het jaarverbruik van ongeveer 4 gezinnen, en wordt jaarlijks 3,4 ton CO2-uitstoot vermeden.

Het College van burgemeester en schepenen zette op 26 oktober het licht op groen voor deze investering in duurzame lokale energieopwekking met burgerparticipatie. Het is de bedoeling dat de inwoners van Londerzeel als eersten de kans krijgen om deel te nemen aan de kapitaalsoproep ten belope van 15.000 €. Een aandeel van Noordlicht kost 250 € en wordt integraal geïnvesteerd in de zonne-installatie. Tevens geeft het recht op een interessant fiscaal voordeel tijdens het eerste jaar. Elke vennoot heeft via de algemene vergadering inspraak in het beleid van de coöperatie, onder meer de bestemming van de winst waarvan een deel geschonken wordt aan een sociaal doel of gebruikt wordt voor vorming en opleiding, en een deel kan worden uitgekeerd als dividend aan de vennoten (wettelijk beperkt tot 6%).

Dit project kadert in de raamovereenkomst uitgeschreven door intercommunale Haviland, om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke daken met stroomafname door de lokale overheid, waarvoor Noordlicht de uitvoering op zich neemt in de 12 gemeenten die deel uitmaken van haar werkingsgebied.

Noordlicht zal gedurende vijftien jaar zonnestroom leveren aan voorwaarden die een besparing opleveren voor de gemeente en een jaarlijks rendement voor alle coöperanten.

De zonnestroom zal nog voor het einde van het jaar de werking van de school duurzaam ondersteunen.

Op vrijdag 20 november om 20 uur wordt een online infomoment georganiseerd door de Gemeente Londerzeel samen met Noordlicht. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het e-loket op www.londerzeel.be – inschrijven kan tot en met donderdag 19 november. Die dag vormt ook de officiële start van de kapitaalsoproep.